Օգտագործման համաձայնագիր

Համաձայնության պայմանագիրը

Օգտվողի համաձայնությունը

Իրական Օգտվողի համաձայնությունը նախատեսված է Tun.AM-ի և ինտերնետից օգտվողների հարաբերությունների միջև, գտնվելիս առաջացող ինտերնետ պորտալը www.Tun.AM, նշված է օգտվողի համաձայնության պայմաններում։ Դառնալով Tun.AM-ի oգտվող, դուք ընդունում եք սույն համաձայնագրի օգտագործման պայմանները։

1․ Ընդհանուր դրույթներ։Մուտք կայքի ծառայություն

1․1 Tun.AM-ը առաջարկում է օգտվողին, իրական օգտվողի համաձայնագրի պայմանների մասին, հասանելի Tun.AM-ի ծառայություններին, այդ թվում որոնում, հայտարարությունների դիտում և այլ առաջարկներ կայքի ծառայություններում։ Առանձին ծառայություններ օգտագործելու նպատակով Tun.AM-ը կարող է սահմանել լրացուցիչ պայմաններ, կանոններ և սահմանափակումներ։ Tun.AM-ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ վերանայել կամ փոխել ծառայություններին ներկայացված պայմանները, լրացնել, փոփոխել, սահմանափակել ընդլայնել կայքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները։

1․2․ Tun.AM կայքի ծառայությունները անվճար են, եթե հատուկ այլ բաներ նշված չեն։

1․3 Առանձին ծառայությունների մատուցումը կարող է կարգավորվել հատուկ կանոններով և/կամ համաձայնագրերով, որոնք հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը, այդ թվում հայտարարության պայմանների տեղաբաշխման, այլ պայմաններով ու կանոններով, անհատական համաձայնագրերով, Tun.AM-ի մասին ստորագրված և գրավոր ձևով։ Հակասությունների դեպքում կամ անհամապատասխանություններ՝ տեքստի և սույն պայմանագրի օգտագործողի միջև, հատուկ կանոնների և/կամ համաձայնագրերի կիրառումը ենթակա է։

1․4․ Tun.AM կայքը մի հարթակ է, որը թույլ է տալիս Վաճառողներին ինքնուրույն, պատասխանատվությունը իր վրա վերցնելով տեղադրել առաջարկներ, ուղղված անորոշ մարդկանց շրջանակների գործարք կատարմանը կապված ապրանքի հետ, որը վաճառողը իրավասու է տնօրինել (առաջարկներ անել), իսկ գնորդներին ընդունել իրենց հայեցողությամբ և առաջարկի պատասխանատվությամբ, Վաճառողի կողմից կայքում տեղադրված, համապատասխան պայմանագիր կնքելով Վաճառողի հետ։ Tun.AM-ը չի հանդիսանում գործարքի կազմակերպիչ, Գնորդի, Վաճառողի, գործակալի, կամ որևէ ներկայացուցչի կողմից կամ հետաքրքրվող անձանց հարաբերությունները գործարքից օգտվողի և առաջարկողի, կնքողի միջև։ Օգտվողների միջև գործարքների կայքում հայտարարության տեղադրման միջոցով կատարված բոլոր գործարքները կնքվում և իրականացվում են առանց Tun.am-ի անմիջական կամ անուղղակի մասնակցությամբ։

1․5․ Անկախ կայքում օգտվողի գրանցման կամ թույլատվության հանգամանքից կայքի օգտագործումը ներառյալ կայքում տեղադրված տեղեկատվության դիտումը նշանակում է օգտվողի համաձայնագրի հետ և ընդունումը իր վրա պարտականության հետևյալ ծառայությունների օգտագործման ցուցումներին, ինչպես նաև գործողությունների պատասղանատվություն, կապված կայքի օգտագործման հետ։

1․6․ Մուտք իրականացնելով Tun.AM և այսպիսով կնքելով իրական օգտվողի համաձայնագիր, օգտվողը երաշխավորում է, որ տիրապետում է բոլոր իրավունքներին և լիազորություններին անհրաժեշտ համաձայնագրի կնքման և օգտագործման համար, այդ թվում նաև համարվում է չափահաս և աշխատունակ անձ, կամ չափահաս անձ, որը լիազոր մարմնի (հաստատության) կողմից հայտարարվել է ամողջովին աշխատունակ, կամ աչափահաս անձ որի 14 տարին լրացել է և որը ցանկացել է գրավոր համաձայնություն պահանջվող օինական ձևով իր ծնողներից կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներից օգտվողի համաձայնագրի կնքման համար։ Tun.AM-ը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ պահանջել օգտվողից տրամադրել լիազորությունները և իրավունքները հաստատող փաստաթղթեր և տեղեկատվություն, ինչպես նշված է վերևում։

1․7․ Tun.AM-ում ներկայացված ծառայություն որը ցանկացած պահին կարող են փոփոխության ենթարկվել, լրացվել, թարմացվել, փոխել ձևը և գործառական հնարավորությունների բնույթը առանց Օգտվողի նախնական ծանուցման, որի հետ կապված նրանց օգտագործումը ներկայացվում է <ինչպես կա> կանոնակարգով, այսինքն այն տեսքով և ծավալով, որոնցում նրանք ներկայացվում են Tun.AM օգտվողների ծառայությունների պահին։Tun.AM-ը իրավասու է անհրաժեշտության դեպքում անձնական նկատառումներով դադարեցնել (ժամանակավորապես կամ վերջնականապես) ծառայությունների տրամադրումը (կամ ինչ որ առանձին գործառույթների ծառայությունների սահմաններում) բոլոր օգտվողներին միասին կամ առանձին օգտվողի, հիմնականում, առանց նախնական ծանուցման։

2․ Գրանցում Tun.AM կայքում

2․1․ Գրանցման ժամանակ ցույց են տրվում հաշվառման տվյալները, որոնք օգտվողը ինքն է ընտրում։ Գրանցման համար տվյալների մուտքագրումից հետո օգտվողը ստանում է էլեկտրոնային նամակ այն էլեկտրոնային փոստին, որը նշվել էր գրանցման ժամանակ, ծածկանման և գաղտնաբառի պարունակությամբ Tun.AM մուտք գործելու համար։ Օգտվողը կարող է փոխել գրանցման տվյալները կայքի անձնական աշխատասենյակում կամ անհրաժեշտության դեպքում այլ եղանակով ցուցադրված Tun.AM-ում։

2․2․ Օգտվողը պատասխանատվություն է կրում բոլոր գործողությունների համար, կապված իր հաշվառման տվյալների հետ։ Օգտվողը պարտավոր է հետևել իր հաշվառման տվյալների պահպանմանը և չբացել այն կողմնակի անձանց։ Օգտվողը իրավունք չունի բացել իր հաշվառման տվյալները երրորդ անձանց, ինչպես նաև Tun.AM-ը, բացառությամբ անձանց հետաքրքրություններից ելնելով կամ որոնք ստացել են նույնպիսի հաշվառման տվյալներ, օգտվողի համաձայնության հիման վրա։ Այդ դեպքում օգտվողը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում բոլոր գործողությունների համար Tun.AM-ում իր հաշվառման տվյալների հետ կապված։ Օգտվողը պարտավոր է անհապաղ փոխել իր հաշվառման տվյալները, եթե նա պատճառներ ունի ենթադրելու, որ այդ տվյալները բացվել են, և կարող են օգտագործվել իր կողմից ոչ լիազորված երրորդ անձանց կողմից կամ Tun.AM-ի պահանջով։

2․3․ Tun.AM-ը իրավունք ունի օգտագործել մատչելի տեխնիկական որոշումներ տեղեկատվության ճշգրտությունը ստուգելու համար, որոնք ներկայացվել են օգտվողի կողմից Tun.AM-ի օգտագործման համար։ Tun.AM-ը չի կարեղ երաշխավորել, օգտվողը այն է ինչ ներկայացել է, ինչպես նաև տեղեկատվությունը, ներկայացված օգտվողի կողմից Tun.AM և / կամ Tun.AM-ի գերծընկեր կայքեր, համապատասխանում է իրականությանը, Tun.AM-ը առաջարկում է պահպանել զգուշավորություն և զգուշություն գործարքի կնքման վաճառողի ընտրման հարցում։

2․4․ Tun.AM-ը իրավասու է ցանկացած ժամանակ դադարեցնել և / կամ սահմանափակել օգտվողի մուտքը ծառայություններ, ինչպես նաև արգելափակել կամ ջնջել օգտվողի հաշվառման գրառումը (կայքը) առանց այն վերականգնելու հնարավորության։

2․5․ Հայտարարությունների դիտումը և այլ տեղեկատվության զետեղված Tun.AM-ում բաց մուտքով, չի պահանջում գրանցում և/կամ օգտվողի թույլտվություն, սակայն այդպիսի գործողությունների իրականացման դեպքում օգտվողը պարտավոր է հետևել օգտվողի համաձայնագրի դրույթներին։

3․ Օգտվողի պարտավորությունները

3․1․ Օգտվողը պարտավորվում է գործել բացառապես Tun.AM-ի գործող օրենսդրի և օգտվողի համաձայնագրի համապատասխան, ինչպես նաև համապատասխանաբար կրել ամբողջական պատասխանատվություն։

3․2․ Tun.AM-ում օգտվողին հասանելի ծառայությունները կարող են օգտագործվել բացառապես այն նպատակներով, որոնց համար նախատեսված են Tun.AM-ում։ Օգտվողին արգելվում է օգտագործել ծառայությունները ինչպես նաև ցանկացած կայքւմ ստացված տեղեկատվություն այն նպատակով, որով սահմանված չէ։ Tun.AM-ը իրավասու է ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ թարմացումների ընտրովի ստուգում, օգտվողների հաղորդագրությունները, ուղղված վաճառողներին։ Tun.AM-ի կապի միջոցով և/կամ ծառայությունների պայմանների օգտագործումը օգտվողների կողմից, օգտվողի համաձայնագրի պահպանման համար, այդ թվում նաև ավտոմատ ռեժիմով և ծրագրային միջոցների օգտագործումով։ Խախտումների դրսևորման դեպքում, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից տեղեկատվություն ստացման դեպքում, այդպիսի խախտումների վերաբերյալ կամ ամբողջական հատկանիշների դրսևորման, որոնք Tun.AM-ի կարծիքով կարող են վկայել խախտումների մասին։ Tun.AM-ը իրավասու է կանգնեցնել կամ դադարեցնել օգտվողի մուտքը այս կամ այն ծառայություններ, ներառյալ հայտարարությունների անջատումը կամ արգելափակումը և/կամ մուտքը անձնական աշխատասենյակ։ Tun.AM-ի միասնական որոշմամբ հաշվառման գրառումների կայքում կարող են լինել ժամանակավոր կապ, շարունակական, կախված օգտվողի խախտումների ծավալից և քանակից իրական օգտվողի համաձայնագրով և այլ Tun.AM-ում գործող կայքի օգտագործման կանոններից։ Օգտվողի կողմից խախտումների վերացման դեպքում Tun.AM-ը իրավասու է վերականգնել նախկինում արգելափակված հայտարարությունները։

3․3․ Օգտվողը պարտավորվում է օգտագործել կամ այլ ծրագրեր մուտք ստանալու համար, առանց Tun.AM-ի գրավոր համաձայնության։ Առանց Tun.AM-ի թույլատվության թույլ չի տրվում նաև օգտագործումը, տարածումը, պատճենումը, և/կամ դուրսբերումը Tun.AM-ից ձեռքի կամ ավտոմատ միջոցով (ծրագրային միջոցներ օգտագործելով) ցանկացած նյութ կամ տեղեկատվություն (ներառյալ հայտարարություններ, ապրանքի նկարագրման տեքստեր, նկարներ և այլն)։

3․4․ Համակարգչային ծրագրերի օգտագործումը թույլ են տալիս ձեզ Tun.AM-ում, տեսնել կամ դեղադրել հայտարարություններ, շրջանցելով սովորական հայտարարություների տեղադրման կարգը(օրինակ), բացակայության դեպքում գրավոր թույլատվությունը Tun.AM-ում խստիվ արգելվում է, և կարող է հանգեցնել և/կամ կասեցնել Հայտարարությունների հրապարակումը, արգելափակել մուտք գործել անձնական էջ և/կամ Tun.AM:

3.5. Օգտվողը նույնպես պարտավորված է․․․ չձեռնարկել որևէ գործողություն, որը կարող է հանգեցնել անհամաչափ մեծ ծանրաբեռնվածության Tun.AM-ի ենթակառուցվածքների վրա։ Tun.AM-ում պարունակվող որևէ տեղեկատվություն (բացառությամբ Օգտվողի կողմից տրամադրված տեղեկատվության), առանց Tun.AM-ի և որևէ երրորդ կողմի նախնական գրավոր թույլտվության՝ չպատճենել, չվերարտադրել, չփոփոխել, չտարածել կամ ներկայացնել հանրությանը։ Չխոչընդոտել Tun.AM-ի աշխատանքին, ինչպես նաև գործողության ավտոմատ համակարգներին կամ գործընթացներին, որի նպատակն է արգելափակել կամ սահմանափակել մուտքը Tun.AM։

3.6. Կանխարգելու կամ խախտելու համար Tun.AM-ի (օրինակ, DDoS հարձակումները չթույլատրված Tun.am-ի ծրագրային ապահովումը, ներառյալ գովազդները ներբեռնելու համար), Tun.AM-ը կարող է սահմանափակել Tun.AM-ի օգտատերերի մուտքը կամ երրորդ անձի մուտքը կողմերը, արգելափակելով Tun.AM-ի մուտքը համապատասխան ip-հասցեի կամ IP-հասցեների շարք:

3.7. Tun.AM-ի կողմից մատուցվող որոշ ծառայություններ հասանելի լինելու նպատակով օգտագործողը կարող է օգտվել Tun.AM-ի օգտագործողի եզակի համարներից (խորհրդանիշների հավաքածուներից), կայքի հաշիվներից, հայտարարություններից և այլն:

3․8․ Իրականացնելով մուտք Tun.AM Օգտագործողը արտահայտում է իր համաձայնությունը ստանալու գովազդային տեղեկատվության, որը զետեղված է Tun.AM-ի երրորդ անձանց կողմից։ Օգտվողը հասկանում եւ համաձայնում է, որ Tun.AM-ը չի սահմանում բովանդակությունը և պատասխանատվություն չի կրում նման տեղեկատվության, այդ թվում, կայքերի վրա, որոնց հղումները կարող են ներառվել համապատասխան նյութերում:

4. Օգտագործողի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը Tun.AM-ի

շրջանակներում Օգտագործողը պարտավորվում է տրամադրել միայն հավաստի և հիմնավորված Տեղեկություններ և պատասխանատվություն է կրում նրանց տրամադրած տեղեկատվությունը: Օգտագործողը պարտավորվում է ժամանակին թարմացնել տեղեկատվությունը `խմբագրելով համապատասխան տվյալները Tun.am- ում կամ ուղարկելով հաղորդագրություն կոնտակտային ձևով։Tun.AM-ը իրավունք ունի պահանջելու, իսկ օգտագործողը պարտավոր է այդպիսի պահանջով ներկայացնել նման հարցման փաստաթղթեր և տեղեկություններ։ Օգտվողի կողմից ներկայացվող տեղեկությունները, և նրա գործողությունները Tun.AM-ին պետք չեն:

լինել կեղծ, ոչ ճիշտ կամ մոլորեցնող. նպաստեն խարդախությանը, խաբեությանը կամ վստահության չարաշահմանը․ խախտում կամ ոտնձգություն երրորդ անձի գույքի, նրա առևտրային գաղտնիքի կամ գաղտնիության իրավունքի վրա, անշարժ գույքի հետ գործարքներ իրականացնել `գործող օրենսդրության խախտմամբ. պարունակել տեղեկություններ, որը վիրավորում է ինչ-որ մեկի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը. կոչ անել հանցագործություն կատարելու, ինչպես նաև խթանել ազգամիջյան խռովությունները. նպաստել կամ աջակցել ահաբեկչական և ծայրահեղական գործողություններին. պարունակող համակարգչային վիրուսներ, ինչպես նաև այլ համակարգչային ծրագրեր, որոնք ուղղված են մասնավորապես վնաս պատճառելու, որևէ համակարգի կամ համակարգի ինքնուրույն ներխուժման, գաղտնի բռնագրավման կամ տվյալների փոխանցման դրա մի մասի անձնական տեղեկատվության կամ (ներառյալ Tun.am- ի տվյալների)։

Tun.AM- ին վնաս պատճառելու, ինչպես նաև, Tun.am- ի լրիվ կամ մասնակի կորուստը, ինտերնետ-պրովայդերների կամ այլ անձանց ծառայությունների համար. պարունակում են գովազդային բնույթի նյութեր. խախտում են երրորդ անձանց մտավոր իրավունքները, հեղինակի իրավունքը, քաղաքացու իրավունքը և այլ երրորդ անձանց իրավունքները: այլապես խախտում է Հայաստանի գործող օրենսդրությունը: Օգտվողին չի թույլատրվում օգտագործել Tun.AM- ը, տեղադրել հայտարարություններ Tun.am- ին (տրամադրել է հայտարարության ծառայությունը), Tun.AM- ի ծառայություններից օգտվել կամ գործարք կատարել, ինչը կարող է հանգեցնել Tun.AM- ի և / կամ Հայաստանում օգտագործողի գործող օրենսդրության խախտման: Tun.AM- ը կոնֆերանսներ չի տրամադրում Tun.AM- ի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, որոնք պահանջում են մասնագիտական գնահատում Tun.AM- ի իրավասության շրջանակներում: Tun.am- ի օգտագործման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ Tun.AM- ի հայցը դիտվում է Tun.AM- ի կողմից սահմանված կարգով: Tun.AM-ը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, օգտագործողի անձնական տվյալները պաշտպանելու համար երրորդ անձի կողմից չթույլատրված մուտքը:Օգտագործողի կողմից Tun.AM-ում տեղադրված բոլոր տեղեկությունները (անկախ այն բանից, թե արդյոք նման տեղեկությունները համապատասխանում են Հայաստանի օրենսդրությանը, թե ոչ) տեղադրվում է նրա կողմից օգտագործված գույքի եւ / կամ ծառայությունների վաճառքի համար:

5․ Կայքի օգտագործման ժամանակ տեղեկատվության փոխանակում

5․1․ Օգտվողների համար նախատեսված Tun.am- ի հաղորդագրությունները հրապարակվում են Tun.AM-ի համընդհանուր հասանելիության համար և/կամ անհատապես ուղարկվում են Կայքում գտնվող հայտարարությունների գրանցման կամ հրապարակումների ժամանակ օգտագործողներին տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:Միևնույն ժամանակ, Օգտվողը հասկանում, ընդունում և համաձայնվում է, որ ուղարկված հաղորդագրությունները և / կամ դրանց առանձին մասերը կարող են գովազդային բնույթ ունենալ և կարող են պարունակել նաև Tun.AM-ի գործընկերների կողմից հայտարարության տեղեկատվություն և այլ հաղորդագրություններ: Tun.am- ում հրապարակված հաղորդագրությունները համարվում են Օգտագործողի կողմից այն հրապարակման պահից: Tun.am- ը կարող է օգտվողներին ուղարկել Կայքի Օգտագործողների գործողությունների հետ կապված գործարքներ և սպասարկման հաղորդագրություններ։

5․2․ Tun.AM-ի համար նախատեսված օգտվողների ուղերձները ուղարկվում են Tun.AM-ի կողմից առաջարկվող եղանակներով, այդ թվում նաև, կայքի մուտք գործելու հետադարձ կապի միջոցով։

5․3․ Վաճառողից օգտվողների հաղորդագրությունները կարող են ուղարկվել Վաճառողի հետ հատուկ առաջարկվող հաղորդակցության ձևով։

5․4․ Օգտվելով Tun.AM-ից, Օգտվողը համաձայնում է, որ Tun.AM-ը և www.tun.am- ի ադմինիստրատորը, որտեղ կարող են հրապարակվել գովազդները, կարող են հաղորդագրություններ ուղարկել օգտվողի, ներառյալ էլեկտրոնային փոստերը (ձայնային փոստ) եւ (կամ) տեքստային հաղորդագրությունները (SMS) `Tun.am- ում իր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստին կամ հեռախոսահամարին, եւ այդ թվում, բայց չսահմանափակվելով, ապրանքների եւ / կամ Հայտարարությունների վերաբերյալ օգտագործողների հաղորդագրությունները, առաջարկներ այլ օգտվողների կողմից գործարք կնքելու վերաբերյալ, առաջարկություններ եւ այլն bscheniya այլ տեղեկություններ եւ / կամ գովազդային Tun.am կամ ընկերություններ Tun.am գործընկերները, ինչպես նաեւ երրորդ անձանց էլեկտրոնային փոստի հասցեներով եւ հեռախոսահամարներով համար ուղարկելու նպատակով այդ հաղորդագրությունները:

6․ Ինտելեկտուալ իրավունքների պայմանները

6.1. Բացառիկ իրավունքները համակարգչային ծրագրերի վրա և Tun.AM բազայի տվյալներում:

6․2․ Բոլոր Համակարգչային ծրագրերը եւ Tun.AM-ի տվյալների բազան բացառիկ իրավունքների օբյեկտ են, այդ օբյեկտների բոլոր իրավունքները (ներառյալ Tun.AM- ի տվյալների շտեմարանում տեղադրված ցանկացած օգտագործողի տվյալները) պաշտպանված են.

6.3. Բացառությամբ սույն Համաձայնագրով և Հայաստանի գործող օրենսդրությամբ ուղղակիորեն ստեղծված դեպքերի համար, Համակարգչային ծրագրերի և Tun.AM-ի տվյալների շտեմարանները չեն կարող պատճենվել (վերարտադրվել), վերամշակվել, բաշխվել, ցուցադրվել, հրապարակվել, բեռնվել, փոխանցվել, վաճառվել կամ այլ կերպ օգտագործվել ամբողջությամբ կամ մասամբ առանց Tun.AM- ի նախնական թույլտվության.

6․4․ Համակարգչային ծրագրերի և Tun.AM-ի տվյալների բազաների ցանկացած օգտագործումը, բացառությամբ սույն Համաձայնագրում թույլատրված կամ օգտագործողի համաձայնության դեպքում, նման օգտագործման համար բացարձակապես արգելվում է առանց օգտագործողի նախնական գրավոր թույլտվության.

6.5. Եթե սույն Համաձայնագրում այլ բան նախատեսված չէ, ապա Համաձայնագրում ոչինչ չի կարելի համարել, որ Համակարգչային ծրագրերին և Tun.am- ի տվյալների շտեմարանն օգտագործողին փոխանցի բացառիկ իրավունքներ:

7. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

Օգտագործողն իրավունք ունի դադարեցնել իր գրանցումը կայքում միակողմանիորեն `առանց Tun.AM- ի վարչության նախնական ծանուցման և առանց պատճառները բացատրելու:Օգտագործողի համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում այն պահից, երբ օգտագործողը սկսում է օգտվել Tun.AM կայքի ցանկացած ծառայությանից կամ կայքից օգտվողին գրանցելու պահից` անորոշ ժամանակով:Եթե օգտվողը համաձայն չէ հայտարարությունների հրապարակման կանոններին կամ սույն օգտագործողի համաձայնագրին, նա պարտավոր է դադարեցնել Tun.AM-ի ծառայություններից օգտվելը։

8․ Վեճեր և գործող օրենսդրություն

8․1․ Բոլոր վեճերի թույլատվության ժամանակ կիրառվում է Հայաստանի գօրծող օրենսդրությունը,օգտագործողի համաձայնագրով։

8․2․ Օգտագործողի կողմից սույն Օգտագործման hամաձայնագրի շրջանակներում մատուցված Ծառայությունների անհատույց օգտագործման դեպքում սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրության դրույթները կիրառելի չեն օգտագործողի և Tun.am- ի միջև հարաբերություններում:

8․3․ Իրական Համաձայնագրի շրջանակներում ծագած բոլոր վեճերը դատարան են ուղարկվում գտնվելու վայրի տարածքային սահմաններում Tun.AM ( քաղաք Մոսկվա)։

8․4․ Սույն Օգտագործողի համաձայնագրի անվավեր ճանաչումը անվավեր չի դարձնում ուրիշ Օգտագործման համաձայնագրի մյուս դրույթները:

Կապ մեզ հետ